English | 简体中文

你在这里

中心领导

为了推动国家重大科学工程LAMOST竣工后的工程调试与科学观测的顺利开展,2010年5月31日,中国科学院国家天文台成立了LAMOST运行和发展中心(现已更名为“郭守敬望远镜(LAMOST)运行和发展中心”),下设观测运行部、技术维护与发展部、科学巡天部与数据处理部和办公室。中心设置主任、常务副主任、总工程师和副主任职位,具体安排如下:
                                            中心主任:刘继峰
                                            中心常务副主任:赵永恒
                                            中心总工程师:李国平
                                            中心副主任:施建荣、罗阿理、王丹